تیم مربیان دکتر کول

خدمات غیر حضوری تیم

برنامه های ویژه بدن های نچرال

برنامه تمرینی ویژه نچرال
برنامه تمرینی ویژه نچرال
 • پشتیبانی آنلاین مجازی از طریق واتس آپ ،
  تلگرام ، اینستاگرام
 • 6 هفته تمرینی
 • بر اساس آخرین متد های طراحی تمرینی
 • ارائه کد ویژه حرکت برای جست و جو در سایت
 • طراحی خوانا ، ساده و دقیق بر اساس اهداف
  و ظریفت شما
 • بیان نکات ضروری ویژه شما برای هر حرکت با توجه
  به آسیب ها

 

 

 

 

 

 

تیم مربیان دکتر کول
تیم مربیان دکتر کول
 • پشتیبانی آنلاین مجازی از طریق واتس آپ ،
  تلگرام ، اینستاگرام
 • 6 هفته تمرینی
 • بر اساس آخرین متد های علمی طراحی رژیم غذایی
 • ارئه برنامه جامع با قابلیت بالای انتخاب مواد غذایی توسط ورزشکار
 • طراحی خوانا ، ساده و دقیق بر اساس اهداف
  و ظریفت شما
 • بیان نکات ضروری ویژه شما برای اساس آزمایش خون و سایر مشکلات

 

 

 

 

 

 

 • پشتیبانی آنلاین مجازی از طریق واتس آپ ،
  تلگرام ، اینستاگرام
 • 6 هفته تمرینی
 • ترکیب دو برنامه تمرینی و تغذیه ویژه افراد نچرال
 • باصرفه اقتصادی برای ورزشکار
 • آنالیز بهتر مربی نسبت به شرایط کامل تمرینی و تغذیه ورزشکار
 • بازدهی بالاتر