تیم مربیان دکتر کول

اعضای تیم مربیان دکتر کول

محمد بابایی

محمد بابایی
محمد بابایی
 • کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه شهید بهشتی
 • مربی رسمی فدراسیون پرورش اندام
 • دارای احکام آناتومی پیشرفته ، مکمل و تغذیه از دانشگاه تهران
 • محقق علم کنزیولوژی و علم دوپینگ
 • دارای 10 سال سابقه تمرینی به صورت نچرال
 • مدیر ، طراح و تولید کننده محتوای علمی سایت

مرجان حسینی

مرجان حسینی
مرجان حسینی
 • مربی رسمی فدراسیون پرورش اندام
 • مربی آمادگی جسمانی
 • کارشناسی تربیت بدنی
 • محقق علم آسیب شناسی ویژه فیتنس
 • تولید کننده محتوای علمی
 • سابقه 5 سال آموزش تمرین ویژ بانوان

الهام موسوی

الهام موسوی
الهام موسوی
 • مربی رسمی فدراسیون پرورش اندام
 • مربی سازمان ورزشی
 • مربی آمادگی جسمانی و ایروبیک
 • محقق علم آناتومی حرکات ورزشی
 • تولید کننده محتوای علمی تیم
 • 6 سال سابقه تمرین حرفه ای

هاجر غواصه

هاجر غواصه
هاجر غواصه
 • مربی رسمی فدراسیون پرورش اندام
 • مترجم زبان انگلیسی تیم
 • تدوین مقالات ترجمه شده
 • ده سال سابقه تمرین حرفه ای
 • محقق علم دارو و دوپینگ ورزشی
 • 5 سال سابقه مربی گری حرفه ای بانوان

مجید حسینی نیا

مجید حسینی نیا
مجید حسینی نیا
 • مربی رسمی فدراسیون پرورش اندام
 • سرمایه گذار تیم مربیان دکتر کول
 • محقق علم آناتومی و طراحی حرکات
 • تولید کننده محتوای علمی تیم
 • سابقه 8 سال بدنسازی حرفه ای